Annie Wersching ผู้รับบท Tess ใน The Last Of Us เสียชีวิตแล้ว

เธอเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีจากบทบาทของเธอใน24และTimeless Annie Wersching นักแสดงผู้รับบทเป็น Tess ใน วิดีโอเกม The Last Of Us ของ Naughty Dog เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 45 ปี Wersching ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งในปี 2020 แต่ยังคงแสดงตลอดการเจ็บป่วยและการรักษาของเธอ โดยปรากฏตัวในซีรีส์เช่นStar Trek:...