โครงสร้างหินอายุ 3.5 พันล้านปีเป็นหนึ่งในสัญญาณที่เก่าแก่ที่สุดของชีวิตบนโลก

ฟอสซิลที่เรียกว่าสโตรมาโทไลต์จากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียถูกสร้างขึ้นโดยจุลินทรีย์ 3.48 พันล้านปีก่อน จากการศึกษาใหม่พบว่าหินหลายชั้นในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดในโลก  ฟอสซิลที่เป็นปัญหาคือสโตรมาโทไลต์ ซึ่งเป็นหินชั้นที่เกิดจากการขับถ่ายของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สโตรมาโทไลต์ที่เก่าแก่ที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่าสร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตมีอายุย้อนหลังไปถึง 3.43 พันล้านปี แต่ก็มีตัวอย่างที่เก่ากว่าด้วยเช่นกัน ในกลุ่ม Dresser Formation ของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย พบสโตรมาโทไลต์ย้อนหลังไปถึง 3.48 พันล้านปี  อย่างไรก็ตาม เป็นเวลาหลายพันล้านปีได้ขจัดร่องรอยของอินทรียวัตถุในสโตรมาโทไลต์ที่เก่ากว่าเหล่านี้ ทำให้เกิดคำถามว่าพวกมันก่อตัวขึ้นจากจุลชีพจริงๆ หรือว่าพวกมันอาจถูกสร้างโดยกระบวนการทางธรณีวิทยาอื่นๆ หรือไม่ ...