โรคจิตเภทและโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วอาจตรวจพบได้หลายปีก่อนที่ความเจ็บป่วยจะเริ่มขึ้น

ความเสี่ยงของโรคจิตเภทและโรคสองขั้วอาจตรวจพบได้หลายปีก่อนที่ความเจ็บป่วยจะเริ่มขึ้นตามการวิจัยใหม่ 8 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน การศึกษาของ University College Dublin ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัยด้านสุขภาพพบว่า 50% ของผู้ที่พัฒนาความผิดปกติด้านสุขภาพจิตเหล่านี้เคยเข้ารับการบริการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเฉพาะทาง (CAMHS) ในวัยเด็ก ตีพิมพ์ในวารสาร World Psychiatry การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการแทรกแซงและการป้องกันก่อนหน้านี้ตามที่ศาสตราจารย์ Ian Kelleher จาก...